top of page

KADUNVARSI-ETKOT 
20.5. klo 12-16 Turun Kauppatorilla
Kadunvarsi-etkot on maksuton ja kaikille suunnattu katutaidetapahtuma. Päivän aikana nähdään monta upeaa katuesitystä musiikista sirkukseen. Katsojat voivat halutessaan tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen esiintyjille paikan päällä.
--

Kadunvarsi-etkot
20.5. from 12-16 Turku Market Square
Kadunvarsi-etkot is a free street art event for all kind of audience. During the day, you will see many wonderful street performances, from music to circus. Audience can, if they wish, make a voluntary donation to the performers on the spot.
--

Aikataulu :
klo 12.00 Tapahtuma alkaa
n.klo 12.15 Duo Kresi - REMOTE
n.klo13.00 Aura Company - Älä vain päästä irti
n.klo13.45 Eikka Alatalo - Motör Circus
n.klo14.30 Pure
n.klo15.10 Torso Projekt - Yxpila Circus Club

Remote
IMG_0046 - Siiri Irene_edited.jpg

DUO KRESI - REMOTE - Kadunvarsi-etkot 

Remote kertoo tarinan itsepintaisista sirkusartisteista, jotka hinnalla millä hyvänsä yrittävät saada työnsä tehtyä, tapahtui mitä tapahtui. Lavalle astelee kaksi kurinalaista voimistelullista esiintyjää, jotka ovat tulleet paikalle suorittamaan suoraviivaisen ja hallitun käsilläseisontanumeronsa. Jo alkuun heidän kärsivällisyyttään koetellaan äänentoistoa ohjaavan kaukosäätimen temppuillessa. Esiintyjät ovat kuitenkin ammattilaisia ja jatkavat suoritustaan kommelluksista huolimatta. Lopulta heidän keskittymisensä kuitenkin herpaantuu hetkeksi, mikä johtaa kaoottiseen maailmaan, jossa radio ohjaa esiintyjiä pistäen heidät mitä kummallisimpiin ohjelmaformaatteihin, aina palaten kuitenkin esiintyjien alkuperäiseen klassiseen numeroon. Mutkien kautta kaksikko pääsee lopulta hikisinä ja pienin kompromissein numeronsa loppuun. Esitys sisältää käsilläseisontaa, akrobatiaa ja komiikkaa.
Esiintyjät: Kreetta Astala ja Siiri Lehtiö

Äänisuunnittelu: Lassi Tauriainen

Puvustus: Tiina Valve

Tuotannollinen tuki: Monitaideyhdistys TipTop Walkers ry

Kiitokset harjoitus / residenssitiloista: Lehtimäen kesäresidenssi, Sirkus Faktori, Race Horse Company, Keho Kollektiivi ry & Tanssikoulu Tanssitiimi
--
Remote tells the story of stubborn circus artists who try to get their work done at any cost, whatever happened. Two disciplined gymnastic performers step onto the stage. They have come to perform their straightforward and controlled handstand act. Right from the start, their patience is tested when the remote control that controls the sound plays tricks. However, the performers are professionals and continue their performance despite the complaints. Eventually, however, their concentration lapses for a moment, leading to a chaotic world where the radio directs the performers into the strangest program formats, always returning to the performers' original classical number. Through the twists and turns, the two finally get to the end of their number, sweaty and with little compromises. The performance includes handstand, acrobatics and comedy.
Performers: Kreetta Astala and Siiri Lehtiö
Sound design: Lassi Tauriainen
Costume: Tiina Valve
Production support: Manitaideyhdistys TipTop Walkers ry
Thanks for the training / residency facilities: Lehtimäki summer residence, Circus Faktori, Race Horse Company, Keho Kollektiivi ry & Tanssikoulu Tanssitiimi

Älä vain päästä irti
irti23pieni.png

AURA COMPANY - ÄLÄ VAIN PÄÄSTÄ IRTI - Kadunvarsi-etkot 

"Älä vain päästä irti" - tarinallinen ilma-akrobatiateos ystävyydestä, vahvuuksien löytämisestä ja epäonnistumisen sietokyvystä.

"Eräänä päivänä temppuilua rakastavat Tiu ja Kui ovat matkalla keinumaan leikkitelineelleen. Leikkiessään he löytävät upean hohtavan ilmapallon. Pallo leijuu narun päässä ja ystävät ovat haltioissaan. Keinumaan yrittäessään he huomaavat sen olevan pallon kanssa kovin kovin vaikeaa. Kui saa idean sitoa pallon naru leikkitelineen jalkaan, jotta ystävät voisivat jatkaa keinumista yhdessä. Mutta voi ei, pallo karkaakin Kuin huomaamatta leikkitelineen jalkaa pitkin ystävysten ulottumattomiin, aiheuttaen eripuraa heidän välillään. Tästä alkaa tarina pallon pelastamisesta ja yhdessä tekemisen tärkeydestä."

Koko perheelle suunnattu sanaton esitys sisältää ilma-akrobatiaa, akrobatiaa, vanteita sekä tarinan ystävyydestä.

 

Ensiesitys: 20.5.2023 Kadunvarsi-etkoilla Turun kauppatorilla
Esityksen kesto: n. 30 min
Esiintyjät: Lida Kuusisto ja Emma Nivala
Konsepti: Lida Kuusisto ja Emma Nivala
Tuotanto: Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Company ry

--

"Just Don't Let Go" - a story about friendship, finding strengths and resilience to failure. "One day, Tiu and Kui, who love tricks, are on their way to swing on their playground. While playing, they find a wonderful shiny balloon. The balloon floats at the end of the string and the friends are in awe. When they try to swing, they find that it is very, very difficult with the ball. Kui gets the idea to tie the balloon's string to the foot of the play stand, so that the friends could continue swinging together. But oh no, the balloon ran away along the leg of the play stand, out of reach of the friends, causing a rift between them. This is where the story of saving the balloon and the importance of working together begins." The wordless show for the whole family includes aerial acrobatics, acrobatics, hoops and a story about friendship.

 

First performance: 20 May 2023 at the Kadunvarsi etkot in Turku's market square

Duration of the performance: approx. 30 min

Performers: Lida Kuusisto and Emma Nivala

Concept: Lida Kuusisto and Emma Nivala

Production: Circus & Teatteriyhdistys Aura Company ry

Motör circus
DSC08489_edited.jpg

EIKKA ALATALO - MOTÖR CIRCUS - Kadunvarsi-etkot 

The Zero-Emissions Rock’n’Roll Circus Road Show.

Akrobaatti rokkaa sähköautoksi muunnetun 70-luvun Volkswagen pakun katolla. Ruosteisella kasariheviestetiikalla ryyditetyt sävellykset kertovat onnistumisista ja haasteista matkalla kohti päästötöntä tulevaisuutta. Eikka Alatalon väkevä lavakarisma, fyysinen komiikka sekä taidokas tasapainoilu ja voltit manifestoivat puhtaampaa tulevaisuutta meille kaikille! Eikka Alatalo on suomalainen sirkustaiteilija ja muusikko, jonka visiona on luoda esityksiä, jotka vaikuttavat taidokkuudellaan ja sanomallaan. 

Koko Motör Circus -hankkeen taustalla vallitsevat ekologisuuden arvot näkyvät materiaalien kierrättämisessä ja tottakai vanhan Volkkarin muuntamisessa sähköautoksi. Itse esitysammentaa katusirkuksen perinteistä virittäen tunnelmaa uusimmilla 2020-luvun musiikkiteknologian herkuilla ja kasarihevin timanttisilla kliseillä. 

Kuva: Isak Stockås

--

The acrobat rocks on the roof of a 70s Volkswagen van converted into an electric car. The compositions, decorated with a rusty barracks aesthetic, tell about the successes and challenges on the way to an emission-free future. Eikka Alatalo's strong stage charisma, physical comedy and skillful balancing and vaulting manifest a cleaner future for all of us! Eikka Alatalo is a Finnish circus artist and musician whose vision is to create performances that impress with their skill and message. The ecological values ​​underlying the entire Motör Circus project can be seen in the recycling of materials and, of course, in the conversion of an old Volkkar into an electric car. The show itself draws on the traditions of the street circus, setting the mood with the latest 2020s music technology treats and the diamond clichés of the house party. Photo: Isak Stockås

Keikkakuva, Savonlinna - Pyry Rasinmäki_edited.jpg

PURE  - Kadunvarsi-etkot 

Omien kappaleiden lisäksi Puren rapkeikka koostuu suurimmksi osaksi improvisoidusta freestyle rapistä. Yleisö pääsee osallistumaan esityksen kulkuun ja sisältöön. Pure on freestyle rapin Suomen mestari vuodelta 2016 ja on sen jälkeen tehnyt yli 300 keikkaa.  Esitys on toden totta taattua mestarin laatua. Ei tarvitse lähtökohtaisesti olla suuri rap-fani tykätäkseen keikasta. Improrap on todella lähellä improvisoitua stand-up komiikkaa, mutta niin, että sanat rimmaavat rytmissä.

--

In addition to their own songs, Pure's rapping mostly consists of improvised freestyle rap. The audience can participate in the flow and content of the show. Pure is the Finnish champion of freestyle rap from 2016 and has since performed more than 300 gigs. The performance is truly guaranteed master quality. You don't necessarily have to be a big rap fan to like the show. Improrap is really close to improvised stand-up comedy, but in such a way that the words rhyme in rhythm.

Yxpila
Kuva_ Maria Vuolle(9).jpg

TORSO PROJEKT - YXPILA CIRCUS CLUB - Kadunvarsi-etkot 

Yxpila Circus Club on kiertävä katuperformanssi-installaatio joka yhdistää sirkustaidetta ja säveltäjä-sanoittaja Heimo Anttiroikon musiikkiin pohjautuvaa äänimaisemaa omaleimaiselta Kokkolan Ykspihlajan alueelta.

Muusikko Mikko-Ilari Ojala ja vanne- ja performanssitaiteilija Sara Airolan musiikista, vanteista, kehoista, erinäisestä romusta ja asuntoautosta syntynyt teos kutsuu pysähtymään ja avaamaan aistit, hetkiseksi tai koko performanssin ajaksi.

TYÖRYHMÄ:

Sara Airola & Mikko-Ilari "Mökki" Ojala

Kuva: Maria Vuolle

--

Yxpila Circus Club is a traveling street performance installation that combines circus art and a soundscape based on the music of composer-lyricist Heimo Anttiroiko from the unique Ykspihlaja area of ​​Kokkola.

Musician Mikko-Ilari Ojala and rim and performance artist Sara Airola's work, created from music, rims, bodies, various scraps and a mobile home, invites you to stop and open your senses, for a moment or for the entire performance.

WORK GROUP:

Sara Airola & Mikko-Ilari "Mökki" Ojala​

Photo: Maria Vuolle

pure
bottom of page