top of page

TIETOSUOJASELOSTE

(päivitetty 3.8.2022)

EU:n tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) mukainen tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Company ry
Ratapihankatu 53 C 
20100 Turku
Puh. 04578317422
sirkusteatteriaura@gmail.com

auracompanyopetus@gmail.com
www.sirkusteatteriaura.fi
y-tunnus 2911672-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Alisa Salonen, varapuheenjohtaja
auracompanyopetus@gmail.com
Puh. 0503469885

Rekisterin nimi
Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Companyn harrastajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Companyn opetusryhmien hallinnointiin, laskutukseen, sisäiseen tiedotukseen ja yhdistyksen omaan markkinointiin sekä tarvittaessa yhteydenpitoon alaikäisen huoltajaan.  Ilmoittautuessaan henkilö antaa samalla luvan lähettää itselleen yhdistyksen toimintaan liittyviä sähköpostitiedotteita jäsenyytensä ajan.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröitävästä tallennetaan nimi, syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite, alaikäisen kyseessä ollessa myös huoltajan yhteystieto.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallennettavat tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään, alaikäisen kyseessä ollessa lapsen huoltajalta. Tietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta (esim. Turun kaupunki).

Tietojen säilytys
Oppilaistiedot säilytetään opetusjakson ajan. Opintohistoriaan liittyvät tiedot säilytetään yhden lukukauden ajan sen jälkeen, kun oppilas lopettaa harrastuksen.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tietoa kerätään tiedostoihin, jotka ovat salasanoin tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaisevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Paperimuotoiset arkistot säilytetään lukitussa kaapissa.
Poikkeuksen muodostavat salikansiot, joissa turvallisuussyistä ja nopean tavoitettavuuden vuoksi on tallennettuna nimi ja yhteystieto, alaikäisen kyseessä ollessa huoltajan yhteystieto.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteella auracompanyopetus@gmail.com. Pyyntöön tulee lisätä osoitetiedot, johon rekisterinpitäjä voi tiedot lähettää. Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tietoja käsittelevälle taholle suullisesti tai kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen auracompanyopetus@gmail.com.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistopyyntö tulee tehdä tietoja käsittelevälle taholle suullisesti tai kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen auracompanyopetus@gmail.com.

bottom of page