top of page

TEATTERI-OHJELMISTO
26.-28.5. Aura Companyn Teatteri / Dome-teltta - rakennuksen piha

Boxing
Boxing - Aura Company Nivala&Nerg2.jpg

AURA COMPANY - BOXING - pe 26.5. klo 19.00 Aura Companyn Teatteri

Boxing on kahden jonglöörin tutkimusmatka erilaisten pahvien maailmaan.

Teos tutkii näyttävästi ja koomisesti erimuotoisten ja -kokoisten pahvien esinemanipulaatio mahdollisuuksia ja äänentuoton ominaisuuksia itsenään ja yhdistettynä perinteisiin jongleerausvälineisiin. Sanattoman esityksen liikekieli on rytmitettyä jongleerausta ja koreografiaa joka sitoutuu tarinalliseksi kokonaisuudeksi fyysisen teatterin ja ilmaisun keinoin. Teos huokuu ajatonta henkeä yhteistyöstä, ystävyydestä sekä hienovaraisesta komiikasta.

Tuotanto: Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Company ry
Idea, konsepti ja esiintyminen: Markus Nivala & Antti Nerg
Ohjaus: Markus Nivala
Äänisuunnittelu ja musiikit: työryhmä
Esityksen kesto: n. 50min

Esitys on sanaton ja ikärajaton (suositusikä 6v.+)
Ensi-ilta: 26.5.2023 Radanvarsi-festivaalilla Aura Companyn teatterissa  

Liput: 12€/15€ Tiketistä tai ovelta 30 min ennen esitystä

--

Boxing is an exploration of two jugglers into the world of different cardboards.

 

The piece spectacularly and comically explores the object manipulation possibilities and sound production properties of cardboard of different shapes and sizes by itself and combined with traditional juggling tools. The movement language of the wordless performance is rhythmic juggling and choreography, which binds itself into a narrative whole through physical theater and means of expression. The work exudes a timeless spirit of cooperation, friendship and subtle comedy.

 

Production: Sircus & Teatteriyhdistys Aura Company ry

Idea, concept and performance: Markus Nivala & Antti Nerg

Directed by: Markus Nivala

Sound design and music: working group

Duration of the performance: approx. 50 min

The performance is wordless and has no age limit (decommended 6y.+)

Premiere: 26 May 2023 at the Radanvarsi festival in the Aura Company theater

Tickets: €12/€15 from Tiket or at the door 30 minutes before the performance

Ytimess
Ytimessä julistedemo kopio.jpg

SIRKUS SUPIAINEN - YTIMESSÄ - pe 26.5. klo 20.00 Dome-teltta (rakennuksen piha)

Astukaa peremmälle piskuiseen kupolitelttaan ja pääsette matkalle sirkustaiteen ytimeen! Nimittäin, Sirkus Supiaisen Ytimessä -esitys tapahtuu huomattavan suljetussa tilassa, jonka pimeys ja savuisuus tuovat ensimmäisenä mieleen saunan. Teltan keskiössä sijaitsee halkaisijaltaan vajaan kolmen metrin kokoinen sirkusmaneesi ja Rauli Katajavuori muuttaa musiikin, lamppujen ja pallojen avulla pienen näyttämön hetkellisesti maailman keskipisteeksi. Vajaan tunnin ajan mikään ei voisi olla niin kiinnostavaa kuin varjojen ja värien vaihtuminen, esineiden kulku ilman halki ja riisuttu konemusiikki. Ytimestä löytyy liikkeen ja valon hypnoottista voimaa ja kenties palasia totuudesta.

Esitys ja esiintyjä: Rauli Katajavuori

Musiikki: OJJ

Liput: 12€/15€ Tiketistä tai ovelta 30 min ennen esitystä

--

Step into the tiny dome tent and you'll get to the heart of circus art! Namely, the Sirkus Supiainen Ytimesä performance takes place in a remarkably closed space, whose darkness and smoke first bring to mind a sauna. In the center of the tent is a circus mannequin with a diameter of just under three meters, and with the help of music, lamps and balls, Rauli Katajavuori transforms the small stage into the center of the world momentarily. For just under an hour, nothing could be as interesting as the changing of shadows and colors, the passage of objects through the air and stripped-down machine music. At the core is the hypnotic power of movement and light, and perhaps bits of truth. ​

 

Performance and performer: Rauli Katajavuori

Music: OJJ

Tickets: €12/€15 from Tiket or at the door 30 minutes before the performance

Louhi
IMG_20200805_185631-2.jpg

KATI URHO - LOUHI-NAINEN, MUTTA IHMINEN  la 27.5. klo 15.00 Aura Companyn Teatteri

Monologinäytelmä LOUHI – nainen, mutta ihminen on katsaus suomalaisen naisen syvimpään olemukseen. Mistä peruselementeistä suomalainen naisidentiteettimme syntyy ja miten nämä olennaiset komponentit (maa, ilma, tuli, vesi) voivat löytää tiensä arkemme todellisiksi voimavaroiksi. Minkälainen voima pitää meidät kiinni elämänvirrassa ja vie meitä eteenpäin? Nykyaikaan sijoittuva monologinäytelmä saa pohjavireensä Kalevalan Louhen naiskuvasta. Kerrontaa syvennetään esitykseen sävelletyllä livemusiikilla, shamaanirummulla sekä Kalevalaisilla tarot-korteilla.

Louhi yrittää pitää elämänsä käynnissä. Missään nimessä ei saa pysähtyä. Kun pysähtyy, on aikaa ajatella. Kuutar yrittää tuoda Louhen sisäistä ääntä kuuluviin. Miksi muutos pelottaa? Miksi ihmisen on vaikeaa ymmärtää, että ainoa asia, mikä on pysyvää, on muutos? Mitä tapahtuu, kun ihminen päästää irti?

Kati Urhon monologi vie katsojan matkalle herkkyyden ja hervottomuuden äärirajoille, niille rajapinnoille, joista jokainen voi löytää oman itsensä juuri sellaisena kuin on.


Kati Urho - Näyttelijä ja käsikirjoittaja
Laura Hurme - Ohjaaja ja muusikko

Kesto noin 1 h

Kieli: Suomi
Ikäsuositus: esitystä suositellaan yli 12-vuotiaille

Liput: 12€/15€ Tiketistä tai ovelta 30 min ennen esitystä

--

The monologue play LOUHI – woman, but a human is a look into the deepest essence of a Finnish woman. From which basic elements our Finnish female identity is born and how these essential components (earth, air, fire, water) can find their way into the real resources of our everyday life. What kind of force keeps us in the flow of life and moves us forward? The monologue play, set in modern times, takes its inspiration from Kalevala's Louhi. The narration is deepened with live music composed for the show, a shaman's drum and Kalevala tarot cards. ​

 

Louhi is trying to keep her life going. You can't stop at any reason. When you stop, you have time to think. Kuutar tries to make Louhi's inner voice heard. Why is change scary? Why is it difficult for people to understand that the only thing that is permanent is change? What happens when a person lets go? ​

 

Kati Urho's monologue takes the viewer on a journey to the extremes of sensitivity and indifference, to those boundaries where everyone can find themselves exactly as they are.

 

Kati Urho - Actress and screenwriter

Laura Hurme - Director and musician

Duration about 1 hour

Language: Finnish

Age recommendation: the show is recommended for people over 12 years old

Tickets: €12/€15 from Tiket or at the door 30 minutes before the performance

Yökylä
yökylä_A4 - Charlotta Ingraeus_pages-to-jpg-0001.jpg

TIP TOP WALKERS - YÖKYLÄ - su 28.5. klo 15.00 Aura Companyn teatteri

Yökylä on tarinallinen nykysirkusesitys koko perheelle. Humoristinen ja sopivasti jännittävä teos on kolmen sirkustaiteilijan luoma kertomus ystävyydestä, unesta ja mielikuvituksen voimasta. Teos perustuu lapsuudesta tuttuun yökyläilyyn kavereiden kanssa. Yökylässä arkipäiväiset nukkumaanmenoajat venyvät ja sääntöjen luomat rajat hälvenevät. Näin tavallisesta makuuhuoneesta muuttuu mielikuvituksen
avulla huvipuisto, avaruussukkula tai vaikka mörkömetsä. Esitys tuo katsojalle tulkinnan tuikitavallisesta tilanteesta, jonka sirkustaiteilijoiden virtuositeetti nostaa hämmästyttäväksi kokemukseksi.


Esityksen visuaalisuus on ammennettu kunkin esiintyjän lapsuusmuistoista. Esitystila on tunnelmaltaan intiimi ja lähestyttävä. Ilma-akrobatiateline patjoineen muuntuu sängyksi, lelulaatikosta vedetään pehmoleluja hurjiin ryhmäakrobatianumeroihin ja tyynysota kehkeytyy muistuttamaan tunnistettavia jongleerauskuvioita. Esiintyjät esiintyvät luonnollisesti pyjamissa ja hahmotyöskentelyllä on varmistettu, että hahmojen persoonat valloittavat tilan ja saavat hymyn yleisön huulille."


Esityksen kesto: 30-40 min
Kohderyhmä: lapset ja lapsiperheet

Esiintyjät: Mia Toivola, Lauri Luukkonen, Siiri Lehtiö
Äänisuunnittelu: Lassi Tauriainen

Liput: 12€/15€ Tiketistä tai ovelta 30 min ennen esitystä

--

Yökylä is a story-driven contemporary circus show for the whole family. The humorous and suitably exciting work is a story about friendship, sleep and the power of imagination created by three circus artists. The work is based on a familiar night out with friends from childhood. In Yökylä, everyday bedtimes get longer and the boundaries created by the rules disappear. This is how an ordinary bedroom turns into a fantasy with the help of an amusement park, a space shuttle or even a dark forest. The performance brings the viewer an interpretation of a scintillatingly ordinary situation, which the virtuosity of the circus artists elevates into an amazing experience.

 

The visuals of the performance are drawn from the childhood memories of each performer. The performance space has an intimate and approachable atmosphere. The aerial acrobatics stand with its mattresses transforms into a bed, soft toys are pulled from the toy box for wild group acrobatic numbers, and the pillow fight takes shape to resemble recognizable juggling patterns. The performers naturally appear in pajamas and character work has ensured that the personalities of the characters conquer the space and bring a smile to the audience's lips."

 

Performance duration: 30-40 min

Target group: children and families with children

Performers: Mia Toivola, Lauri Luukkonen, Siiri Lehtiö

Sound design: Lassi Tauriainen

Tickets: €12/€15 from Tiket or at the door 30 minutes before the performance

bottom of page